IMPRESSUM

Masterpages OÜ
Tornimäe tn 5, Kesklinna linnaosa
Harju maakond, 10145 Tallinn
Estonia
E-Mail: [email protected]

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Nie sme však povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť je však v tomto ohľade možná až od okamihu, keď sa stane konkrétne porušenie zákona. Ak sa dozvieme o príslušných porušeniach, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša internetová ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase prepojenia boli prepojené stránky skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych náznakov porušenia zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite takéto odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach podliehajú rakúskemu autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo rámca autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takýto obsah okamžite odstránime..